Bussines Placement Test - Test określajacy poziom zaawansowania

Zapraszamy Państwa do wypełnienia testu określającego Państwa znajomość języka angielskiego.
Wyniki testu pomogą nam dopasować Państwa do grupy na odpowiednim poziomie.
Prosimy o samodzielną pracę. Na wypełnienie testu mają Państwo 40 minut.
Imię i Nazwisko
e-mail/lub tel.
Firma