Najbogatsza oferta językowa na Podhalu!

EGZAMINY

Egzaminy z języka angielskiego

 • Egzaminy CAE są uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników wycieczek.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób pragnących przekwalifikować się na nauczycieli angielskiego.
 • CAE cieszy się szerokim uznaniem w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CAE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki.
 • Dyplom CAE, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo.
 • Przygotowanie do CAE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego.
  Kiedy odbywają się egzaminy?

  W Polsce organizowane są trzy sesje egzaminacyjne CAE:

 • sesja wiosenna (marzec)
 • sesja letnia (maj – czerwiec)
 • sesja zimowa (listopad – grudzień)
  Z czego składa się egzamin?

  Egzamin składa się z 5 części (Papers):

 • Czytanie (Reading) (1 godz. 15 min; 40 punktów)
  Czytanie składa się z czterech zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru lub dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Każdy z czterech tekstów ma około 650-750 słów. Są to teksty typu opisowego, narracyjnego, porady/instrukcje, teksty o charakterze informacyjnym, perswazyjnym, opinie/komentarze oraz teksty twórcze/dziennikarskie.
 • Pisanie (Writing) (2 godz.; 40 punktów)
  Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza to jedno zadanie obowiązkowe (lub kilka zadań), natomiast w drugiej kandydat musi wybrać jedno z czterech zadań. Każdy z tekstów powinien mieć nie więcej niż 250 słów. Zadania w tej części to: listy oficjalne i nieoficjalne, notatki, sprawozdania, artykuły, instrukcje, wskazówki i recenzje. Oba zadania wymagają przeczytania znacznej ilości informacji. W egzaminie CAE nie ma listy lektur.
 • Zastosowanie struktur językowych (English in Use) (1 godz. 30 min; 40 punktów)
  Zastosowanie struktur językowych składa się z trzech części (w sumie 6 zadań). Zadania do wykonania w tej części to: test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów, poprawianie błędów i tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście napisanym w innym stylu i uzupełnianie brakujących fragmentów zdań.
 • Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 45 min; 40 punktów)
  Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. W drugiej części tekst odtwarzany jest tylko jeden raz. Teksty 1, 3 i 4 odtwarzane są dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to np. wypełnianie formularzy, robienie notatek, dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu, testy wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań. Teksty wykorzystane w tej części to m.in. wiadomości na automatycznej sekretarce, audycje radiowe, przemówienia, ogłoszenia, wykłady itp. W nagraniach wykorzystane są różne rodzaje akcentów.
 • Mówienie (Speaking) (ok. 15 min; 40 punktów)
  W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z czterech części. W pierwszej kandydaci rozmawiają o sobie, swoim domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość itp. W drugiej części każdy z nich omawia zestaw zdjęć, w trzeciej kandydaci wspólnie wykonują zadanie, a w czwartej dyskutują z egzaminatorem na zadany temat.

  Jaka jest skala ocen?

  W CAE są trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E. Kandydat musi zdobyć około 60% wszystkich punktów, żeby zdać egzamin na ocenę C. Nie jest określona minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia poszczególnych części egzaminu. Ustna część egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów. Wszystkie części pisemne są oceniane w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi około 2,5 miesiąca. Następnie kandydaci, którzy wykazali się wymaganą znajomością języka angielskiego otrzymują certyfikaty z University of Cambridge ESOL Examinations.

  Jak przygotować się do egzaminu CAE?
  Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu CAE, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne. Większość księgarń w Polsce oferuje szeroki wybór podręczników przygotowujących do CAE.

CELTA – to pierwsze kwalifikacje nauczycielskie dla osób bez lub z niewielkim doświadczeniem w nauczaniu.
Jest dostępny zarówno dla osób, dla których angielski jest językiem ojczystym jak i dla innych.
Kurs CELTA obejmuje następujące zagadnienia:

 • Learners and teachers, and the teaching and learning context
 • Language analysis and awareness
 • Language skills: reading, listening, speaking and writing
 • Planning and resources for different contexts
 • Developing teaching skills and professionalism.Na ocenę składają się dwa elementy:
 • Zajęcia w klasie. Kursanci prowadzą sześć godzin zajęć w klasach na dwóch poziomach zaawansowania. Ogólna ocena jakości prowadzenia zajęć odbywa się po zakończeniu wszystkich jednostek lekcyjnych.
 • Prace pisemne. Należy przygotować 4 prace pisemne: o uczeniu dorosłych, o systemie języka angielskiego, o umiejętnościach językowych oraz o prowadzeniu zajęć z grupą.

Aby uzyskać certyfikat trzeba zaliczyć obie części CELTY. System ocen to – Pass, Pass ‚B’ i Pass ‚A’

 • Egzaminy CPE są uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na wysokim poziomie zaawansowania.
 • CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CPE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników wycieczek.
 • CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób pragnących przekwalifikować się na nauczycieli angielskiego.
 • CPE jest honorowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników ministerstwa.
 • CPE cieszy się szerokim uznaniem w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CPE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki.
 • Dyplom CPE, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo.Kiedy odbywają się egzaminy?
  W Polsce organizowane są dwie sesje egzaminacyjne CPE:
 • sesja letnia (maj – czerwiec)
 • sesja zimowa (listopad – grudzień).Z czego składa się egzamin?
  Egzamin składa się z 5 części (Papers):
 • Czytanie (Reading) (1 godz. 30 min; 40 punktów)
  Czytanie składa się z czterech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście.
 • Pisanie (Writing) (2 godz.; 40 punktów)
  W tej części kandydat musi napisać dwa wypracowania, każde na 300-350 słów. Pierwsze zadanie jest obowiązkowe (polega na napisaniu artykułu, wypracowania, listu lub oferty). W drugim zadaniu są cztery tematy do wyboru. Jeden z nich oparty jest na lekturze jednej z trzech książek z listy nieobowiązkowych lektur.
 • Zastosowanie struktur językowych (Use of English) (1 godz. 30 min; 40 punktów)
  Zastosowanie struktur językowych składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: uzupełnianie brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz pisanie streszczeń.
 • Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 40 min; 40 punktów)
  Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to: dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań.
 • Mówienie (Speaking) (ok. 19 min; 40 punktów)
  W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z trzech części. Pierwsza to towarzyska rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne.

  Jaka jest skala ocen?
  W przypadku egzaminu CPE są trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E. Kandydat musi zdobyć około 60% wszystkich punktów, żeby zdać egzamin na ocenę C. Nie jest określona minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia poszczególnych części egzaminu. Ustna część egzaminu CPE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów. Wszystkie części pisemne są oceniane w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi około 2,5 miesiąca. Następnie kandydaci, którzy wykazali się wymaganą znajomością angielskiego otrzymują certyfikaty z University of Cambridge ESOL Examinations.Jak przygotować się do egzaminu CPE?
  Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu CPE, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne.

EFB jest egzaminem potwierdzającym umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim dla biznesu w mowie i piśmie. Opracowywany jest w oparciu o autentyczne, codzienne sytuacje ze świata biznesu. Egzamin EFB jest egzaminem pisemnym i odbywa się na 5 poziomach zaawansowania (Preliminary, First, Second, Third, Fourth Level).

Na drugim, trzecim i czwartym poziomie istnieje dodatkowo możliwość zdawania egzaminu ustnego w formie rozmowy na tematy związane z biznesem sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi ustnej.

Egzaminy odbywają się cztery razy w roku, w tych samych dniach na całym świecie:
w marcu, maju, na przełomie czerwca i lipca oraz na przełomie listopada i grudnia.

Zakres tematyczny egzaminów EFB
Zatrudnienie:
– płace a standard życia
– warunki pracy
– stosunki pracodawca/pracownik,
– o specyfika różnych zawodów Produkcja i sprzedaż:
– dystrybucja,
– sprzedaż detaliczna/hurtowa
– rynki
– prawa konsumenta Handel:
– import/eksport a ekonomia państwa
– handel międzynarodowy
– problemy krajów rozwijających się
– bloki handlowe np. EC, ASEAN Finanse:
– metody płatnicze,
– nabywanie towarów i usług
– inflacja i jej konsekwencje
– środki płatnicze w podróży,
– kursy walutowe
– bankowość
– sposoby oszczędzania Transport:
– rodzaje środków transportu
– transport indywidualny
– transport w handlu i przemyśle
– zalety, problemy, rozwiązania Komunikacja:
– telewizja, prasa, reklama – ich wpływ na człowieka
– komputer, internet – wpływ na człowieka i rozwój biznesu
– telekomunikacja Edukacja:
– wykształcenie kandydata
– kursy i szkolenia w biznesie Podróże i turystyka:
– znaczenie turystyki w życiu człowieka
– turystyka a społeczność lokalna
– turystyka a ekonomia państwa

EFC jest pisemnym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w dziedzinie biznesu. Egzamin przeprowadzany jest na 3 poziomach zaawansowania: od elementarnego do zaawansowanego. Od kandydatów na zaawansowanym poziomie oczekuje się, obok kompetencji językowych także doświadczenia i praktycznych umiejętności związanych z pracą w biznesie oraz umiejętności podjęcia rozmowy na tematy handlowe i ekonomiczne.
Kandydaci, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym powinni na poziomie 2 i 3 podejść także do egzaminu ustnego.
Do egzaminu można przystąpić tylko w uznanych ośrodkach egzaminacyjnych LCCIEB, cztery razy w roku: w marcu, kwietniu/maju, czerwcu/lipcu oraz
w listopadzie/grudniu. Dla egzaminów na poziomie 3 brak jest terminu marcowego.
Egzaminy EFTI skierowane są do osób pracujących lub chcących podjąć pracę w sektorze usług turystycznych. Egzamin przeprowadzany jest na 2 poziomach zaawansowania. Poziom pierwszy przeznaczony jest dla personelu pracującego w recepcji w hotelach, liniach lotniczych, agencjach podróży, biurach turystycznych oraz w informacji turystycznej. Poziom drugi adresowany jest do osób pracujących w turystyce na stanowiskach kierowniczych lub w administracji.

EFTI składają się z dwóch niezależnych od siebie części:
Część pisemna – egzamin WEFT – (Written English for Tourism) wykorzystuje autentyczne materiały używane w sektorze turystycznym takie jak: formularze rezerwacji, mapy, rozkłady jazdy, broszury informacyjne. Część ustną egzaminu EFTI stanowi egzamin SEFIC – (Spoken English for Industry and Commerce) na poziomie pierwszym lub drugim. Do obu części można przystępować niezależnie od siebie. LCCIEB zaleca, aby zaliczyć je w tym samym terminie.

SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) jest egzaminem ustnym sprawdzającym umiejętność sprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach biznesowych (od prowadzenia rozmowy telefonicznej po dyskusje, negocjacje, czy prezentację wybranego zagadnienia).
Dostępny jest na 5 poziomach zaawansowania:

Preliminary/First/Second/Third/Fourth).
Test na najniższym poziomie sprawdza podstawowe umiejętności radzenia sobie w najprostszych sytuacjach związanych z pracą zawodową. Na poziomie najwyższym kandydat powinien z łatwością poradzić sobie w każdej sytuacji, związanej zarówno z życiem codziennym jak i biznesem. Kandydaci na wyższych poziomach powinni ponadto wykazać się znajomością terminologii specjalistycznej.
Egzamin przeprowadzany jest w formie luźnej 25 – 45 minutowej rozmowy z egzaminatorem lub zaimprowizowanej scenki rodzajowej.

Egzamin SEFIC jest honorowany w ponad 80 krajach świata jako dowód umiejętności sprawnego komunikowania się w środowisku biznesowym i stanowi on cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Certyfikaty SEFIC na 3 i 4 poziomie są uznawane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie anglojęzyczne na całym świecie.

Egzaminy SEFIC przeprowadzane są na życzenie, na całym świecie w uznanych ośrodkach egzaminacyjnych LCCIEB.

Czym jest egzamin FCE?
First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym.

Egzaminy FCE należą do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.

FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganychod pracowników polskiej służby cywilnej.

FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. FCE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle
w Polsce i na całym świecie. FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów. Przygotowanie do FCE wymaga
ok. 600 – 650 godzin nauki języka angielskiego. Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.

Z czego składa się egzamin?
Egzamin składa się z 5 części (Papers):
Czytanie (Reading)
(1 godz. 15 min; 40 punktów)

Czytanie składa się z czterech zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów lub dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Każdy z czterech tekstów ma około 350-700 słów. Mogą to być ogłoszenia, korespondencja, literatura piękna, materiały informacyjne (np. broszury, przewodniki, instrukcje obsługi, itp.), wiadomości, artykuły z gazet i czasopism oraz sprawozdania.

Pisanie (Writing) (1godz. 30 min; 40 punktów)

Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza to zadanie obowiązkowe, natomiast w drugiej kandydat musi wybrać jedno z czterech zadań. Teksty nie powinny przekraczać 120-180 słów. W pierwszej części należy napisać list będący odpowiedzią na opisaną sytuację, a w drugiej do wyboru: artykuł, list, sprawozdanie, tekst dyskursywny, tekst narracyjny/opisowy. Spośród czterech zadań w drugiej części można wybrać temat oparty na książce z listy lektur (lektura książek nie jest obowiązkowa).
Zalecane lektury na sesję Wiosna 2007, Lato 2007 i Zima 2007:
A.J. Cronin, The Citadel (Penguin Readers or any other edition) Sir Arthur Conan Doyle, Three Adventures of Sherlock Holmes (Penguin Readers) George Orwell, 1984 (Penguin Readers or any other edition) Arthur C Clarke, 2001: A Space Odyssey (Penguin Readers or any other edition) Richard Prescott, Officially Dead (Heinemann ELT) Zastosowanie struktur językowych (Use of English)
(1 godz. 15 min; 40 punktów)

Zastosowanie struktur językowych składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości, uzupełnianie brakujących wyrazów, przekształcanie wyrazów, poprawianie błędów i tworzenie wyrazów pochodnych.

Rozumienie ze słuchu (Listening)
(ok. 40 min; 40 punktów)

Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Mogą to być np. wiadomości telefoniczne, relacje, instrukcje, wykłady, wiadomości, ogłoszenia, przemówienia, opowiadania, itp. W nagraniach wykorzystane są różne rodzaje akcentów.

Mówienie (Speaking)
(ok. 14 min; 40 punktów)

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z czterech części. W pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem a także przedstawiają się sobie nawzajem i rozmawiają o swoim domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp. W drugiej części każdy z nich omawia zestaw zdjęć, w trzeciej wspólnie wykonują zadanie, a w czwartej dyskutują z egzaminatorem na zadany temat.
Jaka jest skala ocen?

FCE ma trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne : D i E.
Osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 60% punktów aby uzyskać ocenę C. Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.

Oto wyszczególnienie poszczególnych poziomów:

oceny pozytywne ocena A 80% i więcej
ocena B 75% do 79%
ocena C 60% do 74% oceny negatywne ocena D 55% do 59%
ocena E 54% i mniej Jak przygotować się do egzaminu FCE?
Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu FCE, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne. Większość księgarń w Polsce oferuje szeroki wybór podręczników przygotowujących do FCE.

Z czego składa się egzamin?
Egzamin składa się z 3 części (Papers):
Czytanie/Pisanie (Reading/Writing)
(1 godz. 10 min; 50 punktów)

Czytanie składa się z pięciu zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru lub dopasowywanie elementów tekstu.

Pisanie składa się z trzech zadań. Kandydat musi uzupełnić brakujące wyrazy w dwóch tekstach i napisać krótki tekst na 20-25 słów.

Rozumienie ze słuchu (Listening)
(ok. 30 min; 25 punktów) Rozumienie ze słuchu składa się z pięciu części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie elementów tekstu.

Mówienie (Speaking) (ok. 8-10 min; 25 punktów) W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z dwóch części. W pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem o swoim domu, hobby, szkole, pracy, itp. Rozmowa trwa około 6 min. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą przez około 3-4 min.

Jaka jest skala ocen?
W przypadku KET są dwie oceny pozytywne:
Pass with Merit (M) – egzamin zdany z wyróżnieniem Pass (P) – zdany egzamin

oraz dwie oceny negatywne: Narrow fail (N) – egzamin niezdany z niewielką stratą punktów Fail (F) – niezdany egzamin Kandydat musi uzyskać około 70% wszystkich punktów, żeby otrzymać ocenę Pass. Nie jest określona minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia poszczególnych części egzaminu.
Ustna część egzaminu KET jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.
Wszystkie części pisemne są oceniane w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi około 9 tygodni. Następnie kandydaci, którzy wykazali się wymaganą znajomością języka angielskiego otrzymują certyfikaty z University of Cambridge ESOL Examinations.

Przykłady tematów:
– Przedstawianie się

Podróże Usługi Środowisko Zdrowie i uroda Język Czas wolny Zakupy Dom Życie codzienne Rozrywki Relacje z ludźmi Edukacja Tematy kulinarne Miejsca Pogoda
Jak przygotować się do egzaminu KET?
Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu KET, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne. Większe księgarnie w Polsce oferują szeroki wybór podręczników przygotowujących do KET.

Z czego składa się egzamin?
Egzamin składa się z 3 części (Papers):
Czytanie/Pisanie (Reading/Writing)
(1 godz. 30 min; 60 punktów)
Czytanie składa się z pięciu zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów, dopasowywanie opisów do fragmentów tekstu lub pytania typu „prawda czy fałsz”.

Pisanie składa się z trzech zadań. Kandydat musi wypełnić formularz, przekształcić pięć zdań i napisać krótki tekst na około 100 słów.

Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 30 min; 25 punktów)

Rozumienie ze słuchu składa się z czterech zadań. Każdy tekst odtwarzany jest dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie fragmentów tekstu.

Mówienie (Speaking) (ok. 10-12 min; 25 punktów)
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z czterech części. W pierwszej kandydaci rozmawiają o sobie, swoim domu, hobby, szkole, pracy, itp. W drugiej części wspólnie wykonują zadanie, w trzeciej każdy z nich krótko omawia przedstawione mu obrazki lub zdjęcia, a w czwartej kandydaci dyskutują na związany z nimi temat.
Jaka jest skala ocen?
W przypadku egzaminu PET są dwie oceny pozytywne:
Pass with Merit (M) – egzamin zdany z wyróżnieniem Pass (P) – zdany egzamin

i dwie oceny negatywne: Narrow fail (N) – egzamin niezdany z niewielką stratą punktów Fail (F) – niezdany egzamin Kandydat musi uzyskać około 70% wszystkich punktów, żeby otrzymać ocenę Pass. Nie jest określona minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia poszczególnych części egzaminu.
Ustna część egzaminu PET jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów. Wszystkie części pisemne są oceniane w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi około 3 miesięcy. Następnie kandydaci, którzy wykazali się wymaganą znajomością języka angielskiego otrzymują certyfikaty z University of Cambridge ESOL Examinations
Przykłady tematów:
Przedstawianie się Podróże Usługi Środowisko Zdrowie i uroda Język Czas wolny Zakupy Dom Życie codzienne Rozrywki Relacje z ludźmi Edukacja Tematy kulinarne Miejsca Pogoda
Jak przygotować się do egzaminu PET?
Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu PET, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne. Większość księgarń w Polsce oferuje szeroki wybór podręczników przygotowujących do PET.

SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) jest egzaminem ustnym sprawdzającym umiejętność sprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach biznesowych (od prowadzenia rozmowy telefonicznej po dyskusje, negocjacje, czy prezentację wybranego zagadnienia).
Dostępny jest na 5 poziomach zaawansowania:

Preliminary/First/Second/Third/Fourth).
Test na najniższym poziomie sprawdza podstawowe umiejętności radzenia sobie w najprostszych sytuacjach związanych z pracą zawodową. Na poziomie najwyższym kandydat powinien z łatwością poradzić sobie w każdej sytuacji, związanej zarówno z życiem codziennym jak i biznesem. Kandydaci na wyższych poziomach powinni ponadto wykazać się znajomością terminologii specjalistycznej.
Egzamin przeprowadzany jest w formie luźnej 25 – 45 minutowej rozmowy z egzaminatorem lub zaimprowizowanej scenki rodzajowej.

Egzamin SEFIC jest honorowany w ponad 80 krajach świata jako dowód umiejętności sprawnego komunikowania się w środowisku biznesowym i stanowi on cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Certyfikaty SEFIC na 3 i 4 poziomie są uznawane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie anglojęzyczne na całym świecie.

Egzaminy SEFIC przeprowadzane są na życzenie, na całym świecie w uznanych ośrodkach egzaminacyjnych LCCIEB.

TESOL jest certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje nauczycieli języka angielskiego bez żadnego doświadczenia w nauczaniu (kolejnym stopniem jest Trinity Licentiate Diploma (LTCL TESOL).

TESOL potwierdza kwalifikacje do nauczania zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Mogą się o niego ubiegać osoby dla których język angielski jest językiem ojczystym, jak i te dla których jest on językiem obcym.

Certyfikat można zdobyć poprzez uczestnictwo w specjalistycznym kursie organizowanym przez szkoły i ośrodki uznane przez Trinity College. Kurs obejmuje co najmniej 130 godzin lekcyjnych nauki oraz 6 godzin praktyki zawodowej w szkołąch. Kurs o pełnym wymiarze godzin trwa co najmniej 4 tygodnie, a o niepełnym wymiarze godzin od 3 miesięcy do jednego roku.

Aby wziąć udział w kursie kandydaci powinni spełnić odpowiednie wymagania dotyczące ogólnego poziomu wykształcenia, znajomości języka angielskiego oraz wieku (20+).

Aby otrzymać Certyfikat TESOL kandydat musi zaliczyć cały program kursu: opracować wszystkie wymagane prace pisemne oraz odbyć 6 godzin praktyki, a na zakończenie kursu wypełnić specjalny kwestionariusz.
Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie Trinity College

TOEFLR sprawdza zdolności używania i rozumienia języka angielskiego mówionego, pisanego i słyszanego w środowisku akademickim. Przeznaczony jest dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Wyniki egzaminu TOEFLR są wykorzystywane jako narzędzie pomocne przy podejmowaniu decyzji w instytucjach akademickich, w agencjach rządowych, licencyjnych i certyfikacyjnych oraz w programach wymiany i stypendiach.
W swojej nowej formie, egzamin zdaje się w całości na komputerze a odpowiedzi są elektronicznie przesyłane do ETS Online Scoring Network do sprawdzenia. Wyniki (na skali punktowej 0-120) są znane po około 14 dniach od daty egzaminu i mogą być przesłane bezpośrednio na uczelnię, do której aplikuje student.

Egzamin trwa około godziny i składa się z 4 części:
czytanie (60-100 minut) – 0-30 punktów, słuchanie (60-90 minut) – 0-30 punktów, mówienie (20 minut) – 0-30 punktów, pisanie (50 minut) – 0-30 punktów. 1. Listening Section – TOEFLR testuje zrozumienie wypowiedzi i dialogów w kontekście akademickim

* 4-6 mini-wykładów trwających 3-5 minut, 500-800 słów
– 6 pytań do każdego
* 2-3 dialogi trwające ok. 3 minuty
– 5 pytań do każdego
* Sprawdzane umiejętności:
– Zrozumienie tematu, przesłania tekstu, głównych treści
– Zrozumienie charakteru wypowiedzi, opinii mówiącego
– Umiejętność łączenia faktów i informacji
2. Reading Section – TOEFLR koncentruje się na zrozumieniu tekstów pisanych w kontekście akademickim
* 3-5 tekstów
* Długość tekstu około 700 słów
* 12-14 pytań do każdego tekstu
* 3 rodzaje tekstów
– Exposition (opis tematu)
– Argumentation (przedstawienie opinii i argumentów popierających)
– Historical biographical/event narrative (opis wydarzenia lub czyjegoś życia opisany przez inną osobę)
* 3 rodzaje pytań
– Pytania wyboru 1 z 4
– Uzupełnianie tekstów zdaniem najbardziej pasującym do kontektstu
– Pytania wyboru wielokrotnego, więcej niż 4 możliwości, więcej niż jedna poprawna odpowiedź
3. Writing Section – TOEFLR iBT sprawdza umiejętności pisania w kontekście akademickim
* 1 zadanie zintegrowane
– Przeczytaj + wysłuchaj -napisz
* 1 zadanie niezależne
– Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za i przeciw, opinia A lub B)
* Sprawdzian umiejętności pisania kontekście akademickim
* 1 zadanie zintegrowane
– Przeczytaj + wysłuchaj -napisz
* 1 zadanie niezależne
– Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za i przeciw, opinia A lub B)
4. Speaking Section – TOEFLR iBT sprawdza umiejętności wypowiadania się w środowisku akademickim
Kandydaci zdają część Speaking odpowiadając na zadania i pytania egzaminacyjne do mikrofonu zamontowanego przy słuchawkach. Ich wypowiedzi są rejestrowane przez komputer i wysyłane do OSN (Online Scoring Network) do sprawdzenia. OSN to sieć profesjonalnych egzaminatorów, którzy oceniają wypowiedzi kandydatów. Moduł Speaking ocenia od 3 do 6 egzaminatorów, co gwarantuje obiektywizm oceny.
1. 2 zadania niezależne
* Wypowiedź argumentująca opinię zdającego
* Wypowiedź argumentująca wybór jednej z opcji
2. 4 zadania zintegrowane (wymagające użycia więcej niż jednej umiejętności)
* Przeczytaj + wysłuchaj -wypowiedz się
* 2 zadania
* Wysłuchaj a wypowiedz się
– 2 zadania

Jak się przygotować?
TOEFL sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na uczelni, gdzie angielskiego używa się na zajęciach, wykładach i poza nimi. Dlatego też, przygotowanie do tego egzaminu wymaga zapoznania się ze słownictwem akademickim ale także z konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności.

TOEIC to egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego w biznesie, na poziomach od średniozaawansowanego do zaawansowanego. Egzamin ten przeznaczony jest dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, służy do oceny umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych i potwierdza zdolność do pracy w środowisku międzynarodowym
Składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru, podzielonych na sekcje rozumienia ze słuchu i czytania
Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu (45 minut)
– egzaminowani odpowiadają na 100 pytań w oparciu o usłyszane nagrania wypowiedzi i rozmów.
– sekcja ta składa się z 4 bloków:
część 1: interpretacja fotografii (10 pytań/zadań)
część 2: pytanie-odpowiedź (30 pytań/zadań)
część 3: dialogi – 10 dialogów po 3 pytania do każdego (30 pytań/zadań)
część 4: wypowiedzi, monologi – 10 po 3 pytania do każdego (30 pytań/zadań)
Sekcja 2: Czytanie (75 minut)
– egzaminowani odpowiadają na 100 pytań w oparciu o przeczytane teksty.
– sekcja ta składa się z 3 bloków:
część 5: uzupełnianie zdań, uzupełnianie luk (40 pytań)
część 6: 3 lub 4 teksty po 3 lub 4 pytania do każdego (12 pytań)
część 7: rozumienie tekstu pisanego, teksty pojedyncze i powiązane (48 pytań)
Egzamin trwa około 2,5 h
Osoby egzaminowane otrzymują za każdą sekcję oddzielne oceny w skali od 5 do 495 punktów. Łączny wynik wynosi od 10 do 990 punktów.
Kandydat otrzymuje Raport Wyników – Score Report wraz z opisową interpretacją swoich umiejętności.
Zdający mogą również otrzymać Certyfikat TOEIC, zawierający dane kandydata, wynik TOEIC oraz datę egzaminu. Certyfikaty występują w 5 różnych kolorach, zależnie od wyniku:
* pomarańczowy: 10 – 215
* brązowy: 220 – 465
* zielony: 470 – 725
* niebieski: 730 – 855
* złoty: 860 – 990

Jak przygotować się do TOEIC?
Do egzaminu TOEIC można przygotować się na każdym kursie z elementami Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów.

TSE (Test of Spoken English) jest egzaminem ustnym sprawdzającym umiejętność posługiwania się językiem angielskim mówionym w środowisku akademickim i zawodowym przez osoby, dla których angielski jest językiem obcym. Wyniki testu są uznawane przez północnoamerykańskie szkoły wyższe przy zatrudnianiu obcokrajowców na stanowiskach wykładowców oraz przez instytucje medyczne przy zatrudnianiu lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, weterynarzy etc. Egzamin TSE jest najczęściej traktowany jako dodatkowa część egzaminu TOEFL,

Egzamin trwa w przybliżeniu 20 minut, składa się z 12 ćwiczeń nastawionych głównie na umiejętność: opisywania ilustracji, opowiadania, prezentowania opinii, argumentowania, interpretowania wykresów, diagramów, itp.
Zadaniem kandydata jest :
– opisanie historyjki przedstawionej na 6 rysunkach
– opisanie wykresu i odpowiedzenie na związane z nim pytania
– wyrażenie poglądu na konkretny temat (2 pytania)
– odpowiedzenie na 3 pytania, w roli osoby uczestniczącej w sytuacji związanej z pracą zawodową.
TSE jest jedynym egzaminem ustnym, który nie jest zdawany przed komisją egzaminacyjną. Kandydaci zdają egzamin przed magnetofonem, tzn. mając przed sobą skrypt egzaminacyjny słyszą instrukcje i pytania w formie nagrania audio, odpowiadają do mikrofonu, a ich wypowiedzi są nagrywane na kasetę i wysyłane do USA

Egzaminy z języka francuskiego

Alliance Française jest uznaną przez Państwo francuskie organizacją o charakterze non-profit, której celem jest propagowanie języka i kultury francuskiej.
Alliance Française powstała w 1883 roku, obecnie posiada ponad 1300 ośrodków w 133 krajach na całym świecie. Obok kursów języka i kultury Alliance Française organizuje uznawane na całym świecie egzaminy z języka, kultury i literatury francuskiej. Można je zdawać w ponad 200 centrach egzaminacyjnych Alliance Française w 70 krajach. Terminy egzaminów różnią się w zależności od ośrodka. Wyniki znane są zazwyczaj po miesiącu.

CEEP1 (Certificat d’Etudes de Français Pratique) potwierdza znajomość języka francuskiego niezbędną do porozumiewania się w najprostszych i najbardziej podstawowych sytuacjach z życia codziennego. Egzamin składa się z 5 części:
1. Rozumienie tekstu pisanego – 30 min.
2. Wypowiedź pisemna, list na ok. 100 słów – 30 min.
3. Rozumienie ze słuchu – 30 min.
4. Wypowiedź ustna – indywidualna rozmowa z komisją egzaminacyjną – 10 min.
5. Znajomość reguł gramatycznych i struktur językowych – 20 min.
Oceny za rozumienie ze słuchu i za wypowiedź ustną składają się na 55% oceny końcowej. 45% oceny końcowej przypada na pozostałe części egzaminu (rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna oraz gramatyka i struktury).
Możliwe są dwie oceny: pozytywna i negatywna . Kandydaci, którzy zdali egzamin mogą ubiegać się o świadectwo.
CEFP2 potwierdza znajomość języka francuskiego potrzebną do komunikowania się w standardowych sytuacjach życia codziennego oraz w pracy.
Egzamin składa się z 5 części:
1. Rozumienie tekstu pisanego – 20 min. Za tę część można maksymalnie uzyskać 15 punktów.
2.Wypowiedź pisemna, list lub wypracowanie na 150 do 200 słów – 40 min. Można uzyskać maksymalnie 15 punktów.
3.Gramatyka i słownictwo, ćwiczenie polegające na uzupełnieniu tekstu – 20 min. Za tę część można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
4.Rozumienie ze słuchu – 15 min. Można uzyskać 20 punktów.
5.Wypowiedź ustna – indywidualna rozmowa z komisją egzaminacyjną – 20 min (w tym 10 minut na przygotowanie). Maksymalnie 20 punktów.
Egzamin jest zdany, kiedy kandydat uzyska co najmniej 40 punktów (na 80 możliwych za wszystkie części egzaminu).
Możliwe są dwie oceny: pozytywna i negatywna .
DALF jest drugim oficjalnym egzaminem, sygnowanym przez Francuskie Ministerstwo Edukacji. DALF potwierdza znajomość języka francuskiego na zaawansowanym poziomie, uzyskiwanym zazwyczaj po około 900 godzinach nauki.
DALF składa się z 4 części:
B1-część pisemna: streszczenie podanego tekstu oraz odpowiedź na pytania związane z tekstem;
B2- część ustna: przesłuchanie tekstu z taśmy oraz rozmowa z egzaminatorem;
B3- część pisemna: streszczenie wybranego i przygotowanego przez kandydata tekstu oraz odpowiedź na pytania związane z tekstem;
B4- część ustna: wypowiedź na wybrany przez kandydata temat oraz dyskusja z egzaminatorem. Egzamin DALF upoważnia do podjęcia studiów na francuskojęzycznym uniwersytecie bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego z języka francuskiego. Egzaminy Acces au DELF i Acces au DALF są testami bezpośredniego dostępu.
Egzamin Acces au DELF daje prawo do bezpośredniego przystąpienia do egzaminu DELF drugiego stopnia, natomiast Acces au DALF – do czterech jednostek egzaminu DALF, bez uprzedniego zdawania egzaminu DELF. Jednak w przeciwieństwie do jednostek egzaminu, zaliczanych pojedynczo, które są ważne bezterminowo, testy bezpośredniego dostępu są ważne tylko przez dwa lata.
Egzaminy DELF I DALF (opracowane przez CIEP – „Centre international d’études pédagogiques”) są oficjalnymi egzaminami z języka francuskiego jako języka obcego sygnowanymi przez Francuskie Ministerstwo Edukacji.
Egzaminy przeprowadzane są w oficjalnych centrach egzaminacyjnych we Francji oraz w ponad 150 krajach świata. DELF i DALF można porównać do egzaminów Uniwersytetu Cambridge i TOEFL z języka angielskiego, czy egzaminów Goethe-Institut z języka niemieckiego.
Egzaminy DELF i DALF składają się z niezależnych od siebie, kumulowanych modułów. Każdy moduł egzaminu można zdawać osobno. Aby podejść do kolejnych stopni egzaminu konieczne jest zaliczenie odpowiedniej ilości modułów składających się na niższy stopień.
DELF Diplôme d’Etudes en Langue Français Egzamin DELF, sygnowany przez Francuskie Ministerstwo Edukacji składa się z 6 modułów.
Każdy moduł ma swój numer porządkowy, ale nie określa on stopnia trudności, a jedynie dzieli materiał egzaminacyjny pod względem różnych aspektów komunikacji językowej.
Pierwsze cztery moduły (od A1 do A4) stanowią I stopień egzaminu. Do poszczególnych stopni można przystąpić oddzielnie; ale by zdać kolejny – II stopień (części A5 i A6) trzeba zaliczyć stopień I.
Egzamin DELF jest zdany, gdy kandydat zaliczy zarówno stopień I jak i stopień II.
Kolejne moduły egzaminu to:
A1- wypowiedź na tematy ogólne;
A2- wyrażanie idei i uczuć;
A3- praca z tekstem, wypowiedź na piśmie;
A4- zastosowanie umiejętności językowych;
A5- kultura oraz studia regionalne;
A6- francuski specjalnego przeznaczenia.
Poszczególne moduły są na różnym stopniu trudności.
Egzaminy DELF I DALF (opracowane przez CIEP – „Centre international d’études pédagogiques”) są oficjalnymi egzaminami z języka francuskiego jako języka obcego sygnowanymi przez Francuskie Ministerstwo Edukacji.
Egzaminy przeprowadzane są w oficjalnych centrach egzaminacyjnych we Francji oraz w ponad 150 krajach świata. DELF i DALF można porównać do egzaminów Uniwersytetu Cambridge i TOEFL z języka angielskiego, czy egzaminów Goethe-Institut z języka niemieckiego.
Egzaminy DELF i DALF składają się z niezależnych od siebie, kumulowanych modułów. Każdy moduł egzaminu można zdawać osobno. Aby podejść do kolejnych stopni egzaminu konieczne jest zaliczenie odpowiedniej ilości modułów składających się na niższy stopień.
Jest to egzamin potwierdzający znajomość języka francuskiego na poziomie zaawansowanym oraz, dodatkowo znajomość kultury francuskiej.
DSLCF jest zatwierdzony przez Francuskie Ministerstwo Edukacji. Egzamin DSLCF potwierdza znajomość języka francuskiego umożliwiającą podjęcie studiów na francuskojęzycznym uniwersytecie.
Egzamin składa się z 4 części:
1.Rozumienie ze słuchu + wypowiedź pisemna. Streszczenie tekstu odtwarzanego z magnetofonu (na podstawie poczynionych notatek). Czas trwania: 1 godz. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.
2.Rozumienie tekstu pisanego + wypowiedź pisemna na podstawie pytań + lektura i analiza dokumentów. W tej części sprawdzana jest także znajomość zagadnień kulturalnych. Czas: 2 godz. Maksymalnie można uzyskać 60 punktów.
3.Gramatyka i struktury – 45 min. Maksymalnie: 40 punktów.
4.Wypowiedź ustna na podstawie lektury dokumentu + znajomość zagadnień kulturalnych – 40 min (20 na przygotowanie, 20 na odpowiedź). Maksymalnie można uzyskać 60 punktów.
Są trzy oceny pozytywne, zaliczające egzamin (Tres Bien – bardzo dobry, Bien – dobry i Assez Bien dostateczny).
TCF jest testem potwierdzającym znajomość języka francuskiego, opracowanym przez CIEP „Centre international d’études pédagogiques” i uznanym przez Francuskie Ministerstwo Edukacji.
TCF jest szczególnie polecany dla obcokrajowców, którzy chcą podjąć pracę we francuskojęzycznych instytucjach. TCF składa się z części obowiązkowej (dotyczącej biernej znajomości języka) oraz opcjonalnej (z czynnej znajomości języka).
Część obowiązkowa egzaminu zawiera w sumie 80 zadań i trwa 90 min. Obejmuje następujące zagadnienia językowe:
1.Rozumienie ze słuchu – 30 zadań- 25 min.
2.Struktury językowe – 20 zadań – 20 min
3.Rozumienie tekstu pisanego – 30 zadań – 45 min.
Część opcjonalna trwa 2 godziny i obejmuje:
1.Wypowiedź ustną – 15 min.
2.Wypowiedź pisemna – 90 min.
Wszyscy kandydaci rozwiązujący test otrzymują świadectwo. Świadectwo, obok ilości zdobytych punktów i podanego poziomu zaawansowania zawiera także opisową ocenę umiejętności językowych kandydata.
TEF jest nowym testem określającym poziom zaawansowania z języka francuskiego, opracowanym i przeprowadzanym przez Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (C.C.I.P.). TEF jest testem z języka OGÓLNEGO (a nie tylko z francuskiego dla biznesu). TEF nie jest dyplomem ani świadectwem.
Wyniki TEF podane są w formie ilości zdobytych punktów (podobnie do TOEFL). TEF używany jest przez szkoły wyższe, uniwersytety, przedsiębiorstwa, etc. Instytucje te same określają wymaganą ilość punktów zdobytych przez kandydatów.
TEF sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz znajomość struktur i słownictwa. W sumie kandydaci rozwiązują 150 zadań (w formie testu wyboru). Ta część TFE trwa 2 godziny 30 min. Dodatkowo TFE przewiduje 2 opcjonalne zadania: wypowiedź na piśmie oraz wypowiedź ustna. TFE przeprowadzany jest w każdym miesiącu roku, z wyjątkiem lipca i sierpnia.

Egzaminy z języka hiszpańskiego

D.E.L.E ( Diploma de Espanol como Lengua Extranjera – Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego ) są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Hiszpanii. W Polsce takie egzaminy przeprowadzane są przez Instytut Cervantesa, który znajduje się przy ulicy Myśliwieckiej 4, w budynku Ambasady Hiszpanii.
Egzaminy odbywają się dwa razy do roku, w maju i w listopadzie.
W zależności od stopnia zaawansowania, w ramach DELE można uzyskać następujące dyplomy:
* Certificado Inicial
* Diploma Intermedio
* Diploma Superior
Certificado Inicial – egzamin ten potwierdza kwalifikacje językowe pozwalające na posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym. Składa się z następujących części:
* rozumienie tekstu – 60 min.
* zredagowanie kilku prostych tekstów o tematyce praktycznej – 50 min.
* rozumienie ze słuchu – 30 min.
* test gramatyczny i sprawdzający znajomość słownictwa – 40 min.
* rozmowa – 15 min.
Diploma Intermedio – jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających na swobodne porozumiewanie się, w mowie i w piśmie, w sytuacjach typowych dla życia codziennego. Składa się z następujących części:
* rozumienie tekstu – 40 min.
* zredagowanie listu prywatnego i wypracowania – 60 min. ( każdy z tekstów powinien zawierać od 150 do 200 słów )
* rozumienie ze słuchu – 30 min.; należy odpowiedzieć na pytania dotyczące czterech wypowiedzi nagranych na taśmie magnetofonowej np. rozmów, wywiadów, ogłoszeń, wiadomości
* test sprawdzający znajomość gramatyki i słownictwa – 60 min.
* rozmowa – 10-15 min.
Otrzymanie tego certyfikatu zwalnia z egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym.

Diploma Superior – potwierdza wysokie kompetencje językowe w mowie i w piśmie oraz znajomość kultury hiszpańskiej. Egzamin ten złożony jest z następujących części:
* rozumienie tekstu – 60 min.
* zredagowanie listu o tematyce zawodowej i wypracowania 60 min.; każdy z tekstów powinien zawierać od 150 do 200 słów
* rozumienie ze słuchu 30 min.; należy odpowiedzieć na pytania dotyczące czterech wypowiedzi nagranych na taśmie magnetofonowej, np. rozmów lub wypowiedzi pochodzących ze środków masowego przekazu
* test sprawdzający znajomość gramatyki i słownictwa – 60 min.
* rozmowa – 10-15 min.
Certyfikat ten zwalnia z egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym.
Dodatkowe informacje na temat terminów, ośrodków egzaminacyjnych, warunków przystąpienia do egzaminu, etc. można znaleźć na oficjalnej stronie Instituto Cervantes

Egzaminy z języka niemieckiego

Zertifikat Deutsch jest egzaminem kończącym naukę na poziomie podstawowym (B1 wg klasyfikacji Rady Europy) po około 400 – 600 godzinach intensywnej nauki. Kandydat powinien wykazać, że dysponuje znajomością języka niemieckiego umożliwiającą samodzielną komunikację językową w mowie i w piśmie we wszystkich sytuacjach dnia codziennego. Do egzaminu mogą przystąpić kandydaci, którzy ukończyli 16 lat.
Dyplom ZD jest dobrze znany na całym świecie i ceniony przez pracodawców jako świadectwo bardzo dobrej znajomości podstaw języka niemieckiego.
Zentrale Mittelstufenprüfung jest egzaminem na poziomie średnio zaawansowanym (C1 wg klasyfikacji Rady Europy) – po około 800 do 1000 godzin intensywnej nauki. Kandydat powinien wykazać, że znany jest mu ponadregionalny język niemiecki w mowie i w piśmie, i że potrafi się nim posługiwać także w sytuacjach wykraczających poza doświadczenia czysto prywatne. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy, którzy ukończyli 16 lat.
ZMP jest egzaminem o takim samym poziomie jak Deutsches Sprachdiplom
Certyfikat ZMP uprawnia nauczycieli, którzy nie są germanistami, do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych – klasy 1-3 (zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu) oraz zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na niektórych uniwersytetach i w szkołach wyższych w Niemczech.
Zentrale Oberstufenprüfung jest egzaminem na poziomie zaawansowanym (C2 wg klasyfikacji Rady Europy) po około 1200 godzinach intensywnej nauki. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością samodzielnego opracowania autentycznego tekstu oraz biegle wysławiać się i formułować teksty pisane. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 16 lat.
ZOP jest egzaminem na takim samym poziomie jak Kleines Deutsches Sprachdiplom. Certyfikat ZOP zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na wszystkich uniwersytetach i w szkołach wyższych w Niemczech oraz uprawnia nauczycieli, którzy nie są germanistami, do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych.
Kleines Deutsches Sprachdiplom potwierdza sprawność biegłego posługiwania się językiem niemieckim w mowie i w piśmie (poziom C2 wg klasyfikacji Rady Europy). Zdający musi wykazać się umiejętnością samodzielnego opracowania autentycznego tekstu, biegle wysławiać się i formułować teksty pisane, a ponadto posiadać przekrojową wiedzę na temat kultury i życia społecznego w krajach niemieckojęzycznych. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły18 lat.
KDS jest egzaminem o takim samym poziomie jak Zentrale Oberstufenprüfung. Certyfikat KDS zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na wszystkich uniwersytetach i w szkołach wyższych w Niemczech, a nauczycieli, którzy nie są germanistami, uprawnia do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych.
GDS (Großes Deutsche Sprachdiplom) – egzamin dla zaawansowanych przygotowany przez Instytut Goethego, składa się z kilku części: sprawdza rozumienie tekstu, umiejętność pisania (wypracowania), zasób słownictwa, gramatykę, umiejętność wypowiadania się (część ustna), zagadnienia z geografii i kultury Niemiec.
Tak samo jak ZOP i KDS, uznano GDS za zwalniający z egzaminów wstępnych na niemieckie wyższe uczelnie i uniwersytety, przy czym wymogi GDS znacznie przekraczają wymagania egzaminów wstępnych. W niektórych krajach uznaje się go za dokument zezwalający na przyszłe nauczanie języka niemieckiego. Oprócz tego GDS służy jako dokument świadczący o znajomości języka dla nauczycieli z krajów Unii Europejskiej chcących pracować w Niemczech.
. Od zdającego wymaga się, aby przed egzaminem zapoznał się z co najmniej czterema podanymi lekturami Egzamin pisemny …
* analiza tekstu co do treści, słownictwa i stylu, zadania testujące umiejętność operowania językiem, pytania z zakresu lektury dotyczącej nauk przyrodniczych, ekonomicznych lub literatury pięknej oraz historii Niemiec i ich stosunków społeczno-politycznych.
– dyktando, wypracowanie
Egzamin ustny
* odczytanie na głos krótkiego tekstu (5 min.)
* wypowiedź na wybrany temat i nawiązująca do niej rozmowa z komisją (20 min).

Po zdanym egzaminie z pozytywnym wynikiem czeka się ok. 4 miesięcy na dyplom.

Można go zdawać dwa razy do roku: w maju i listopadzie w oddziałach Instytutu Goethego oraz w autoryzowanych centrach na całym świecie.
Termin zgłaszania – na dwa miesiące wcześniej.

ÖSD -czyli Österreichisches Sprachdiplom Deutsch – Grundstufe – egzamin potwierdzający znajomość języka niemieckiego i podstawową umiejętność porozumiewania się w tym języku.
Przeprowadzane są na 3 poziomach zaawansowania. Każdy egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
1.Poziom najniższy – ÖSD Grundstufe Osoba przystępująca do tego egzaminu powinna wykazać się możliwością porozumiewania po niemiecku w ograniczonych standardowych sytuacjach życia codziennego.
2. Poziom drugi – Egzamin ZD został wprowadzony na początki 2000 roku. Zastąpił on egzamin ÖSD Grundstufe 2 oraz ZdaF – Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. Jest to obecnie standardowy egzamin z języka niemieckiego dla osób na elementarnym poziomie zaawansowania.
Osoba przystępująca do egzaminu ZD powinna umieć porozumiewać się po niemiecku w życiu codziennym i zawodowym. Główny nacisk kładzie się na umiejętność swobodnej i skutecznej komunikacji.
Zakłada się, że do egzaminu ZD można się przygotować w czasie liczącego od 400 do 600 lekcji kursu języka niemieckiego.
Egzamin ZD jest uznawany jako świadectwo dobrej znajomości języka niemiecka. W Polsce egzamin ZD zdany z wynikiem dobrym lub bardzo dobrym zwalnia z egzaminu dojrzałości, w szkołach z PODSTAWOWYM programem nauczania języka niemieckiego.
3. Poziom trzeci ÖSD Mittelstufe – Osoba przystępująca do tego egzaminu powinna wykazać się szeroką znajomością gramatyki i słownictwa oraz możliwością radzenia sobie w złożonych sytuacjach życia codziennego. Egzamin sprawdza znajomość niuansów, zabarwień stylistycznych i idiomatycznych.
Certyfikat Mittelstufe jest uznawany za świadectwo bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej. Certyfikat ten zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego na uczelnie austriackie (bliższych informacji można zasięgnąć w centrali ÖSD lub w wybranych uczelniach) oraz z egzaminu dojrzałości, w szkołach o ROZSZERZONYM programie języka niemieckiego.

Egzaminy ÖSD odbywają się 6 razy do roku, terminy są ustalane indywidualnie przez poszczególne ośrodki.

Zertifikat Deutsch für den Beruf jest egzaminem na poziomie B2 wg klasyfikacji Rady Europy. Rozpoczynający kurs powinni wykazać się umiejętnościami językowymi na poziomie świadectwa Zertifikat Deutsch.

ZDfB skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia, które chcą potwierdzić swoje kompetencje językowe w zakresie słownictwa związanego tematycznie z wykonywaną pracą, w tym np. umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej i rozmów na tematy zawodowe. Egzamin ten jest przeznaczony dla wszystkich, którzy w krajach niemieckojęzycznych lub przedstawicielstwach firm z tego obszaru językowego działających na terenie Polski:

– pracują lub zamierzają podjąć pracę,
– chcieliby odbyć praktykę zawodową,
– oferują swoje produkty lub usługi.

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International jest egzaminem na poziomie średnio zaawansowanym wyższym (C1 wg klasyfikacji Rady Europy). Rozpoczynający kurs powinni wykazywać się umiejętnościami językowymi na poziomie Zentrale Mittelstufenprüfung Instytutu Goethego. PWD mogą zdawać osoby pełnoletnie.
Uczestnicy egzaminu powinni wykazać, że w ramach swojej działalności zawodowej potrafią posługiwać się poprawnym i zróżnicowanym językiem niemieckim w mowie i w piśmie, i że są w stanie:
– opracować szeroką gamę autentycznych fachowych tekstów i informacji ustnych o wysokim stopniu trudności,
– wypowiadać się w sposób zróżnicowany i adekwatny do sytuacji na temat rozmaitych zdarzeń zawodowych i gospodarczych,
– prowadzić korespondencję zawodową w przyjętej i poprawnej formie.

Więcej informacji o egzaminach można uzyskać na stronach:

Goethe-Institut
Instytutu Austriackiego

Egzaminy z języka włoskiego

CELI (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana) są oficjalnymi egzaminami z języka włoskiego jako języka obcego, opracowanymi przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii, (Universita per Stranieri di Perugia). CELI przeprowadzane są na 5 poziomach zaawansowania, zgodnych z poziomami kompetencji językowej ALTE – Association of Language Testers in Europe.

CELI 1 – porozumiewanie się po włosku w życiu codziennym.
Test składa się z 4 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie.

CELI 2 – porozumiewanie się po włosku w większości społecznych sytuacji.
Test składa się z 4 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie.

CELI 3 – wykazanie się szeroką znajomością gramatyki i porozumiewanie się w większości skomplikowanych sytuacji.
Test składa się z 5 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie oraz struktury (znajomość gramatyki i słownictwa).

CELI 4 – potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego, uznawany jest zarówno przez Uniwersytety jak i pracodawców. Porozumiewanie się po włosku we wszystkim społecznych sytuacjach oraz na tematy związane z ich zainteresowaniami. Test składa się z 5 części.

CELI 5 – potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego. Test składa się z 5 części.
Egzaminy CELI przeprowadzane są dwa razy w roku: w czerwcu oraz w listopadzie przez Włoskie Instytuty Kulturalne oraz ośrodki uznane przez Włoskie Instytuty Kulturalne lub przez Universita per Stranieri di Perugia. Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest zapisanie się z co najmniej 2. miesięcznym wyprzedzeniem.
Wyniki egzaminów znane są po 3 miesiącach. Na poziomie 1 kandydaci otrzymują jedną z dwóch ocen: zaliczony lub nie zaliczony. Na pozostałych poziomach (CELI 2, 3, 4, 5) egzamin jest zaliczony, gdy kandydat otrzyma ocenę A, B, lub C. Ocena D, E, F oznacza, że egzamin nie został zaliczony.

CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) skierowany jest do osób, które pragną studiować lub pracować we włoskojęzycznym otoczeniu.
Do egzaminu mogą przystępować wszyscy, bez względu na wiek i poziom wykształcenia. Osoby zdające CILS na wyższym poziomie zaawansowania nie muszą wykazywać się dyplomem na niższym poziomie, ani świadectwem ukończenia odpowiednich kursów przygotowujących.
CILS przeprowadzany jest na 6 poziomach zaawansowania: poziom A1, poziom A2, poziom PIERWSZY – B1, poziom DRUGI – B2, poziom TRZECI – C1, poziom CZWARTY – C2.
Egzamin CILS na każdym poziomie zaawansowania składa się z 5 części.
Egzamin pisemny :
* Test di ascolto – rozumienie tekstu ze słuchu.
* Test di comprensione della lektura – rozumienie tekstu pisanego.
* Test di competenza metalinguistica – analiza struktur gramatycznych.
* Test di produzione scritta – wypracowanie.
Część ustna – rozmowa trwająca ok. 15 min

Aby otrzymać dyplom należy uzyskać minimalną wymaganą ilość punktów z każdej części egzaminu. Kandydat, który nie zaliczył którejś części egzaminu nie musi powtarzać całego egzaminu, tylko tę, z której nie otrzymał wystarczającej ilości punktów. Zaliczone części są ważne przez rok.

CILS na poziomie DRUGIM – B2, TRZECIM – C1 oraz CZWARTYM – C2 są uznawane przez włoskie uniwersytety jako egzaminy wstępne z języka włoskiego. CILS na poziomie CZWARTYM – C2 daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego.
Egzaminy CILS przeprowadzane są dwa razy w roku: w czerwcu i w grudniu, w tym samym dniu we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych.

DELI, DILI DALI – przeprowadzane na 3 poziomach zaawansowania (podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym). Egzaminy z włoskiego dla biznesu – DILC, DALC- na dwóch poziomach zaawansowania (średniozaawansowanym i zaawansowanym).
Egzaminy z języka ogólnego:

DELI – Diploma Elementare di Lingua Italiana jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka na poziomie elementarnym. Kandydat powinien porozumiewać się w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego, czytać proste teksty w języku włoskim oraz posługiwać się prostymi strukturami językowymi.
Egzamin DELI trwa 90 minut i składa się z 5 części:
1. Rozumienie tekstu pisanego (30 min.)
2. Gramatyka i słownictwo (15 min.)
3. Umiejętność prowadzenia rozmowy (15 min.)
4. Rozumienie ze słuchu (15 min.)
5. Wypowiedź ustna: wypowiedź indywidualna (15 min.), dyskusja w parach (20 min.)
Wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 100 – 120 godzinach nauki.

Egzaminy DELI przeprowadzane są cztery razy w roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu.
DILI – Diploma Intermedio di Lingua Italiana potwierdza znajomość języka włoskiego na poziomie średniozaawansowanym. Kandydat powinien porozumiewać się, w mowie i na piśmie we wszystkich sytuacjach życia codziennego. Powinien rozumieć język mówiony i uczestniczyć w rozmowach na tematy dotyczące życia codziennego oraz rozumieć teksty pisane i wyrażać swoje opinie na piśmie.
Egzamin DILI trwa 180 minut i składa się z 5 części:
1. Rozumienie tekstu pisanego (30 min.)
2. Wypowiedź pisemna (60 min.)
3. Gramatyka i słownictwa (30 min.)
4. Rozumienie ze słuchu (40 min.)
5. Wypowiedź ustna: wypowiedź indywidualna (20 min.); dyskusja w parach (30-40 min.)
Wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 240-300 godzinach nauki.

Egzaminy DILI przeprowadzane są cztery razy w roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu.
DALI – Diploma Avanzato di Lingua Italiana potwierdza znajomość języka włoskiego na poziomie zaawansowanym. Kandydat powinien bezbłędnie porozumiewać się w mowie i na piśmie we wszystkich złożonych sytuacjach życia codziennego. Dodatkowo powinien rozumieć skomplikowane teksty oraz precyzyjnie wyrażać swoje opinie na piśmie.
Egzamin DALI trwa 260 minut. Składa się z 5 części:
1. Rozumienie tekstu pisanego (45 min.)
2. Wypowiedź pisemna (90 min.)
3. Gramatyka i słownictwo (45 min.)
4. Rozumienie ze słuchu (60 min.)
5. Wypowiedź ustna: indywidualna (15 min.); dyskusja w parach (20 min.)

Wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 450-500 godzinach nauki. Egzaminy DALI przeprowadzane są cztery razy w roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. "wyróżniający/A" (90 -100%), "bardzo dobry/B" (80-89%); "dobry/C" (70-79%); "dostateczny/D" (60-69%).

DILC – Diploma Commerciale di Lingua Italiana potwierdza znajomość języka włoskiego dla biznesu na poziomie średniozaawansowanym. Kandydat powinien swobodnie porozumiewać się w sytuacjach z życia codziennego, rozumieć ogólne teksty z dziedziny biznesu, oraz pisać poprawnie na ogólne tematy związane z biznesem.

Egzamin trwa 200 minut i składa się z 5 części:
1. Rozumienie tekstu pisanego (60 min.)
2. Wypowiedź pisemna (60 min.)
3. Gramatyka i słownictwa (45 min.)
4. Rozumienie ze słuchu (45 min.)
5. Wypowiedź ustna: indywidualna rozmowa z komisją egzaminacyjna (20 min
Wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 280-340 godzinach nauki, z czego co najmniej 40 godzin powinno dotyczyć specjalistycznego języka biznesu.
Egzaminy DILC przeprowadzane są cztery razy w roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu.

DALC Diploma Commerciale di Lingua Italiana potwierdza znajomość języka włoskiego dla biznesu na poziomie zaawansowanym. Kandydat powinien porozumiewać się we wszystkich sytuacjach, które wymagają solidnej znajomości włoskiego dla biznesu zarówno w formie pisemnej, jaki i ustnej. Dotyczy to szczególnie: korespondencji biznesowej, PR, literatury specjalistycznej, pracy w biurze, spotkań biznesowych, etc.

Egzamin trwa 235 minut i składa się z 5 części:
1. Rozumienie tekstu pisanego (20 min.)
2. Wypowiedź pisemna (90 min.)
3. Słownictwo z dziedziny biznesu (45 min.)
4. Rozumienie ze słuchu tekstów z dziedziny ekonomii (60 min.)
5. Wypowiedź ustna, interwiew (20 min
Wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 500-550 godzinach nauki, z czego co najmniej 80 godzin powinno dotyczyć specjalistycznego języka biznesu.
Egzaminy DALC przeprowadzane są dwa razy w roku: w czerwcu i w grudniu. Na egzaminie można otrzymać następujące oceny: wyróżniający/A (90 -100%), bardzo dobry/B (80-89%); dobry/C (70-79%); dostateczny/D (60-69%).

CIC Certificazione della conscenza dell’Italiano Comerciale

– egzaminy CIC sprawdzają umiejętności z języka włoskiego biznesowego.
2 poziomy zaawansowania: średnio-zaawansowany i zaawansowany.
Do egzaminów CIC można przystępować w Ośrodkach uznanych przez Uniwersytet per Stranieri w Perugii.

Informacje o egzaminach pochodzą ze stron ogólnodostępnych oraz ze stron Instytutów lub jednostek bezpośrednio przeprowadzających poszczególne egzaminy. Informacje na stronie mogą róznić się od informacji

Back to Top