NAJBOGATSZA OFERTA JĘZYKOWA NA PODHALU!

ZAPISZ SIĘ!

Tu możesz zapisać się na wybrany przez Ciebie kurs!

Jeżeli chcesz rozpocząć naukę języka w naszej szkole, wypełnij poniższy formularz. Podanie numeru telefonu lub e-maila ułatwi nam kontakt! Wypełnienie formularza nie zobowiązuje Cię do podjęcia nauki w naszej szkole.

Dziękujemy.
Wybierz język

Typ kursu

Stopień zaawansowania (sugerowany)

początkującyśrednio zaawansowanyzaawansowanymaturalny podstawowymaturalny rozszerzony


Zgłaszający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osoby kontaktowej oraz zgłaszanych uczestników szkolenia oraz, że powierza te dane firmie Transolutions Łukasz Abramek, do przetworzenia w zakresie w jakim podał je na karcie uczestnictwa, w celu prawidłowej organizacji kursów oraz wystawienia zaświadczeń uczestnictwa w kursach, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88) — powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Niniejszym firma Transolutions Łukasz Abramek zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie tak długo i w takim zakresie oraz w taki sposób, jaki jest konieczny do realizacji umowy. Zapewnia, że wszystkie osoby, które przetwarzają dane osobowe zostały do tego upoważnione oraz sa zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy.
Firma Transolutions Łukasz Abramek podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych, w szczególności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do tych danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Transolutions Łukasz Abramek dostępne na stronie polityki prywatności lub bezpośrednio w siedzibie firmy.

Back to Top
Zapraszamy na indywidualne kursy językowe online!